Mokyklos parkas

Mokyklos parkas

2014 m. spalio 26 d., sekmadienis

Mokyklos parkas

Lazdijų rajonas.
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos parkas.
2014. Foto K.K.Š.

Mokyklos parkas


Savo užrašus ir fotografijas apie keliones į Lietuvos gražiausių mokyklų erdves apibendrinau antrašte „Mokyklos parkas.“ Manau, kad mūsų mokymo įstaigose daugelį metų puoselėjama gamtinė aplinka, kur veši ką tik sodinti ir šimtamečiai medžiai, žaliuoja vejos, nutiesti pasivaikščiojimų takai, kuriami gėlynai, alpinariumai – verti parko titulo. Tokie įprastiniai terminai: „mokyklos želdiniai“, „ugdymo aplinka“  ar „mokyklos teritorija“, yra per siauri nusakant gamtines - kultūrines erdves, supančias mūsų mokyklas. Savo aplinką įvardiję kaip parką, imsime ir puoselėti tas erdves tarsi parkus.
Vertėtų atsiversti knygas, albumus, skirtus Europos ir pasaulio sodų (parkų) istorijai, kurią dažnas autorius pradeda nuo Rojaus sodo idėjos, pasakoja apie Babilono palmes,  šventąsias antikos giraites, renesanso nimfėjumus, baroko versalius.
Parkai savo nuolatiniu metų laikų kaitos nulemtu atsinaujinimu, gyvastimi, yra tarsi kūrybinės energijos versmė, atgaivinanti ir įkvepianti veiklai čia būnančius, gamtos pasaulį jaučiančius žmones.
Daugelį mūsų lankytų mokymo įstaigų supa nuostabūs parkai, tereikia labai nedaug, kad pajaustume jų sąsajas su istoriniais Lietuvos dvarų, miestų parkais.
Tiesa, kai kurios mokyklos, pvz., Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla, yra paveldėję istorinius parkus. Gal todėl Dabikinėje rūpestingai formuojamas ir naujas mokyklos sodas?
 Nuostabius mokyklos parkus puoselėja Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Krakių Mikalojaus Katkaus, Lazdijų rajono Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos (ypatingo grožio parkas), Pakruojo rajono Rozalimo, Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos  Kai kurios mokyklos supamos nuostabių urbanistinių–kultūrinių erdvių - tai Mosėdžio gimnazija, Telšių rajono Janapolės pagrindinė ir Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokyklos.
Marijampolės profesinio rengimo centras puoselėja išskirtinį dendrologinį parką, kasmet atnaujinamą įstabiais gėlynais, alpinariumais.


Ukmergės rajonas.
Vidiškių pagrindinės mokyklos alpinariumas.
2014. Foto K.K.Š.


Alpinariumai ir artefaktai


Visose aplankytose mokymo įstaigų erdvėse matėme puikių alpinariumų, jų įvairovę sunku nusakyti, aptarti.
Alpinariumai – meninės augalų ir akmenų kompozicijos, tapo savitais mokyklos parkų vizualiniais estetinio iššūkio ženklais. Šias sodų, parkų puošmenas aptikome ir reprezentacinėse erdvėse ir romantiškose senų medžių paunksnėse ar žaismingose poilsio aikštelėse. Vieni alpinariumai puikuojasi gėlių žiedynais, kituose dominuoja įvairiausių formų akmenys, skaldos takeliai, puošnių spygliuočių grupės ar žolynų kilimai ir raizgynai.
Alpinariumai – matyt tikrai parankiausia sodininkystės meno kūrybinė platforma mokymo įstaigose – čia puikios galimybės gamtos mylėtojų fantazijai reikštis. Šias „kalnų“ kompozicijas galima nuolat keisti, papildyti naujais augalais ir gamtos artefaktais, skulptūriniais objektais, kitais vizualiniais ženklais ir formomis. Čia susipynę pažinimą įvairiose srityse aktualizuojantys elementai, sąveikos: gamta ir dailė, botanika ir geologija, kraštovaizdis ir urbanistika, grožis ir kūryba, pažinimas ir estetika, poilsis ir kūrybinė veikla.
Įspūdingiausius alpinariumus matėme Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinėje mokykloje, Mosėdžio gimnazijoje, N.Akmenės l/d „Atžalynas“, Telšių l/d „Berželis“, Raseinių l/d „Liepaitė“, Alytaus l/d „Putinėlis“, Gargždų l/d „Saulutė“.

Mokyklų aplinkos artefaktai – tai įvairiausi kultūrinę potekstę turintys puošybiniai ar / ir praktinės paskirties objektai, pavyzdžiui – eksponuojami girnų akmenys, kaip skulptūriniai objektai aplinkoje įkomponuoti laukų rieduliai, senų medžių kamienai, poilsiui skirti suolai,  pavėsinės. Visi jie įvairina aplinką, papildo savita estetika, įdomūs dėl savo kultūrinės raiškos. Dar kitokiais parko artefaktais gali tapti ir nepageidautini, bet dėl įvairių priežasčių nepašalinami objektai – katilinė su savo kaminu, anų laikų šaudykla, kokio buvusio statinio pamatai ir kt., tereikia juos kitaip – kūrybiškai - pamatyti. Įspūdingi aplinkos artefaktai yra ir tvarkingai rikiuojamos mokyklai apšildyti skirtos  malkų rietuvės, sporto įrenginiai, tvoros, vartai, varteliai. Visa kam savo dėmesiu galima suteikti prasmingą estetinę išraišką.


Šilalės rajonas.
Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos muziejaus eksponatai.
2014. Foto K.K.Š.


Muziejai ir galerijos


 Lankytose mokyklose radome didesnius ar mažesnius mokyklinius muziejus. Didieji, sudaryti iš trijų skyrių, išdėstyti atskirose ekspozicinėse erdvėse: memorialinėje, skirtoje asmeniui kurio vardu pavadinta mokykla, etnografinėje – istorinėje ir mokyklos istorijos.
Mokykliniai muziejai – konkrečios ugdymo bendruomenės brandos ženklas. Muziejai stiprina mokyklos kultūrinę aurą, o ši,  gaivina nuostatą, kad mokykla nėra turgelis, kur einama tik įsigyti žinių su patenkinamų ir gerų pažymių pakuote.
Kiekviename mokykliniame muziejuje radome ir kūrybingumą žadinančių eksponatų, įrašų. Kartais nedidelis daiktas, suvenyras, atributas, sena pažymių knygelė ar vadovėlis gali sukelti netikėtas kūrybines asociacijas, emocijas. Tikriausiai visi ilgai naudoti, su atida dirbdinti, puoselėti daiktai, knygos turi tokias galias, tik būtinas išmanančio žmogaus prisilietimas. Ne vienas mokytojas tą žino, sugeba muziejinius daiktus kaip simbolius ar iššūkio ženklus panaudoti ugdyme.
Mūsų ekspertų komandos nariai daug fotografavo muziejuose, radome eksponatų, kurie papuoštų net garsiausius Vilniaus, Kauno muziejus.
Mokyklų galerijos - tai nuolatinės meninės kūrybos darbų eksponavimo erdvės. Pavyzdžiui Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje yra keletas tokių galerijų – profesionalų dailininkų, moksleivių kūrybos ir  kultūros renginių meno ekspozicija. Daug įdomių parodinių erdvių yra Zarasų žemės ūkio profesinėje mokykloje, kur interjerus puošia moksleivių diplominiai darbai, eksponuojami mokyklos kultūrinio gyvenimo vizualiniai metraščiai.
Išskirtinai įdomi Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos vestibiulio erdvė, čia prasmingai sujungtos reprezentacinės, muziejinės ir meno galerijos funkcijos. Šios mokyklos kiemelyje klesti tarsi koks rūmų sodas - moksleivių poilsio erdvė su alpinariumais, fontanu, išlakių spygliuočių medžių paunksne.
Puikių galerijų yra Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje, Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje.
Pastebėjau, kad nesenai renovuotose mokyklose labai sumažėjo plotų, skirtų vizualinei informacijai, neliko ekspozicinių erdvių ir net ant sienų kabojusių mokymo priemonių kabinetuose. Matyt, seni stendai, mokymo priemonės, tikrai nebetinka naujiems interjerams. Antra vertus, modernūs kabinetų baldai ir įranga - tarsi patys žadina kūrybiškumą, kurį laiką tikrai niekas nepasiges praeityje naudotų plakatų, žemėlapių - kaip interjerų puošmenos. 
Deja, renovuotose erdvėse sumažėjo ir meninių ekspozicijų – gal trūksta lėšų darbus įrėminti ar įsigyti kilnojamas ekspozicijas.Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla yra puikus pavyzdys, kaip statybinę renovaciją paversti ir kultūrine. Į šią mokyklą  turėtų skubėti konsultuotis tie, kas ruošiasi atnaujinti savo mokyklas, tam, kad pasisemtų patirties, kaip planuoti būsimas ugdymo ir kultūrines erdves bei kaip įkalbėti statybininkus įgyvendinti tai, kas sumanyta.
 Naujas interjeras, dailės galerijos, kūrybinės erdvės „Lietavos“ mokykloje yra tai, ką verta pamatyti apie ugdymo perspektyvas mąstantiems žmonėms.
Tuos pačius žodžius turėčiau parašyti ir apie Kauno Panemunės pradinę mokyklą, tik čia turėtų atvykti pradinių mokyklų vadovai.


Naujosios Akmenės lopšelis-darželis "Atžalynas"
Alpinariumas su pasivaikščiojimo takeliu.
2014. Foto K.K.Š.


Ikimokyklinio ugdymo erdvės


Visi mūsų aplankyti lopšeliai-darželiai mane, nedažnai būnantį tokiose mokymo įstaigose, nustebino visokeriopa darna, rimtimi. Ugdymo pastatų vidinės erdvės nepaprastai tvarkingos, kūrybiškai įrengtos, rūpestigai prižiūrimos.
Daugiau skyrėsi darželių aplinka ir gebėjimas ją panaudoti ugdyme.
Gamtinės erdvės įdomiausi panaudotos šiuose darželiuose: Ukmergės „Nykštuke“, Marijampolės „Rūtoje“, Raseinių „Liepaitėje“, Šeduvos l/d, Gargždų „Saulutėje“, N.Akmenės „Atžalyne“.


Zarasų žemės ūkio mokykla.
Sodininkų vasaros darbų ežios
Foto K.K.Š.


Profesinio mokymo mokyklos


Alytaus profesinio rengimo centras bei Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, manau, yra vienos perspektyviausių Lietuvoje ugdymo įstaigų. Moksleiviams, kuriems nuobodu įprastose vidurinėse mokyklose, galėčiau patarti tęsti mokslus šiose įstaigose. Čia mokydamiesi jausitės net ne šiuolaikinėje, bet ateities bendruomenėje.
Zarasų Žemės ūkio mokykloje pastebėjome, kad čia prasideda inovacijų radimosi laikas – mokytojų kolektyvas ėmėsi ir jau daug nuveikė, keisdami aplinką, puoselėdami mokyklos parką.

Kelionių po „mokyklinę“ Lietuvą  metu susidarė nemažas fotonuotraukų albumas. Dalį jų nutariau publikuoti elektroninėje erdvėje „Mokyklos parkas“.
Kazys Kęstutis Šiaulytis
Dailininkas

Šis tekstas publikuotas informacinio leidinio "Švietimo naujienos" (2014'9/342) priede "Mokyklos aplinka" Nr. 4


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą